Актуелности

представља асоцијацију фирми које се баве производњом семена, његовом дорадом и трговином као и пружањем услуга у пољопривреди, а чији је заједнички интерес добро организована семенарска индустрија Републике Србије.

Semenarska Asocijacija Srbije u saradnji sa Grupacijom za semenarstvo, Privredna Komora Srbije održala Oktugli sto "Tretiranje semena"

08.06.2017

Izveštaj sa Okruglog stola Tretiranje semena

 

 

U organizaciji Semenarske Asocijacije Srbije i Grupacije za semenarstvo, Privredne Komore Srbije, dana 07.06.2017. godine, održan je Okrugli sto Tretiranje semena“. Okruglom stolu su pored predstavnika semenskih kompanija, asocijacija pčelara, asocijacija proizvođača, predstavnika proizvođača sredstava za tretiranje semena i zaštitu bilja, prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine odnosno Uprave za zaštitu bilja.

Више...

Skup je pozdravila, dr Svetlana Balešević-Tubić, Generalni sekretar Semenarske Asocijacije Srbije, naglasivši značaj tretiranja semena, kao i zabrane upotrebe sredstava za tretiranje semena na bazi neonikotinoida, kako u Republici Srbiji, tako i na nivou Evropske unije. Isto tako, istakla je neophodnost uređenja ovog segmenta semenarskog sektora zbog svih zainteresovanih strana, kako semenskih kompanija, tako i proizvođača zaštitnih sredstava, poljoprivrednih proizvođača i pčelara. Posebno je istakla da je semenarski sektor veoma ozbiljan u svom zadatku da obezbedi visok kvalitet tretiranog semena koje je bezbedno za korisnike i okolinu, a koje bi istovremeno proizvođačima pružilo odličnu zaštitu useva, uz primenu minimalnih količina hemijskih sredstava.

Skup je pozdravio i Veljko Jovanović, sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju PKS koji je informisao sve prisutne o osnivanju Pravno-političkog odeljenja koje, pored stručnih službi udruženja, priprema kvartalnu analizu propisa koju dostavlja Vladi Republike Srbije, kao i sve inicijative koje se dostavljaju nadležnim dražavnim organima. Posebno je naglasio i informisao prisutne o formiranju Stalne radne grupe za saradnju Ministarstva poljoprivede i zaštite životne sredine i Privredne komore Srbije, kroz čiji rad će se razmatrati predložene inicijative od strane privrednika.

Predavači iz redova struke bili su Zoran Tomašev iz kompanije Bayer i Miroslav Ivanović iz kompanije Syngenta. Predavači su informisali prisutne o posledicama zabrane upotrebe sredstava za tretiranje semena na bazi neonikotinoida. Posebno je naglašeno da se zabranom upotrebe datih sredstava otvorila mogućnost “sivog” tržišta odnosno ilegalnog uvoza tih sredstava iz Turske i Ukrajine, kao i njihova nekontrolisana i nestručna upotreba na nebezbedan način. Pri ovakvom nestručnom korišćenju sredstava za tretiranje semena, u opasnost se dovode ne samo neposredni korisnici već i životna sredina, pa i pčele, što mora biti odgovornost šire društvene zajednice. Sve ove pojave na kraju rezultiraju manjim prinosima na njivama, većem napadu bolesti i štetočina u usevu, kao i većim brojem tretmana pesticidima tokom vegetacije.

Zbog svega iznetog, predavači su naglasili, da se tretiranje semena mora sprovoditi isključivo u profesionalno opremljenim doradnim centrima, sa savremenom opremom i obučenim kadrovima, uz primenu najsavremenijih tehnologija za tretiranje semena, upisanim u Registar dorađivača semena, uz najstrožije kontrole.

Predstavnici pčelara su naglasili da je u Srbiji dolazilo, u određenim godinama, do pomora pčela, ali isto tako, nije izvršena detaljna analiza koja bi pokazala, relevantne podatke, o uzroku ove pojave. Istaknuto je da Srbija nema dovoljno opremljene laboratorije koje bi mogle da izvrše precizne analize u ove svrhe. Isto tako, u Srbiji nikada nije sproveden detaljan monitoring stanja semenskih useva i pčelinjih društava.

Na ovom Okruglom stolu otvorena su sva pomenuta pitanja i mnogu izazovi koje će Semenarska Asocijacija Srbije i Privredna Komora Srbije pokušati da reše u saradnji sa resornim Ministarstvom.

Назад ...


Copyright by semenarska.rs © All rights reserved. Developed by inter-coder.com