Semenarska Asocijacija

Partnerstvo

Saradnja

Važno nam je mišljenje i stav ostalih učesnika u poljoprivredi, kako bi i naši stavovi bili utemeljeni na osnovama održivosti i doprinosa i koristi za sve učesnike, a posebno poljoprivredne proizvođače. 

Ovakvim radom i pristupom, Asocijacija daje veliki doprinos povezivanju elemenata nacionalnog semenarskog sistema, a to su oplemenjivači, proizvođači i distributeri semena, odnosno, na zajedničkom zadatku je i nauka i struka, a korisnici su farmeri i cela država Srbija.

- Partnerstvo

U cilju što kvalitetnijeg nastupa, Asocijacija je inicirala osnivanje Grupacije za semenarstvo u okviru PKS, sa kojom ima veoma široku saradnju po svim pitanjima semenarskog sektora, posebno regulative i pristupa Srbije EU. Pored saradnje sa PKS, treba istaći i značajnu saradnju sa ostalim društvima i institucijama (Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Institut za prehrambene tehnologije Novi Sad, Udruženje Žita Srbije, Zadružni Savez Vojvodine, SECPA). Asocijacija ima potpisan Memorandum o saradnji sa Upravom za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

(Privredna Komoru Srbije,   Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, SECPA,  Uprava za zaštitu bilja)

U cilju što boljeg povezivanja načih članova vezano za međunarodnu saradnju Asocijacija organizuje stručne ekskurzije sa ciljem posete semenskim kompanijama, proizvođačima i doradnim centrima na teritoriji Evropskog kontinenta.

Arhiva Semenarski dani regiona

Na jednom mestu pogledajte kompletnu arhivu semenarskih dana.

Imate pitanje?

Pozovite nas za svaku nedoumicu koju imate ili kako bi smo ostvarili poslovnu saradnju.