Semenarska Asocijacija

Upoznajte naš tim

prof. dr Svetlana Balešević Tubić

Generalni sekretar

Sandra Bogdanović, dipl.ing

Menadžer za regulatorna pitanja i komunikaciju