Semenarska Asocijacija

Saradnja

Saradnja

Važno nam je mišljenje i stav ostalih učesnika u poljoprivredi, kako bi i naši stavovi bili utemeljeni na osnovama održivosti i doprinosa i koristi za sve učesnike, a posebno poljoprivredne proizvođače. 

Ovakvim radom i pristupom, Asocijacija daje veliki doprinos povezivanju elemenata nacionalnog semenarskog sistema, a to su oplemenjivači, proizvođači i distributeri semena, odnosno, na zajedničkom zadatku je i nauka i struka, a korisnici su farmeri i cela država Srbija.

Projekti:

Projekat:

Kreiranje strategije povećanja upotrebe sertifikovanog semena u Republici Srbiji i podizanje svesti poljoprivrednih proizvođača o značaju korišćenja sertifikovanog semena, proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, uz poštovanje principa održivosti.

Finansiran od strane Sektora za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

 

Cilj projekta: Dobro organizovano semenarstvo podrazumeva korišćenje sertifikovanog semena u što višem procentu, kao i sorti visokog genetskog potencijala za rodnost. Jedino tako se mogu zadovoljiti očekivanja i zahtevi poljoprivrednih proizvođača, konzumenata, odnosno celokupnog društva, a to su: prinos, mogućnost izbora za poljoprivredne proizvođače, kvalitet semenskog materijala, bezbednost hrane, zdravlje ljudi, kao i održiva poljoprivreda. Jedan od ključnih faktora za očuvanje semenarstva na visokom nivou, jeste upotreba sertifikovanog semena. Najvažniji cilj projekta jeste Iznalaženje modela i strategije povećanja korišćenja sertifikovanog semena u Republici Srbiji, kao i podizanje svesti poljoprivrednih proizvođača o svim aspektima korišćenja sertifikovanog semena i njihovoj ulozi u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, uz poštovanje principa održivosti. Povezivanje znanja zasnovanog na istraživanju i poljoprivredne prakse, transfer rezultata i edukacija savetodavaca – kvalitetnija usluga poljoprivrednim proizvođačima, kao i edukacija poljoprivrednih proizvođača – sigurnija proizvodnja, veće poverenje u struku, kvalitetniji proizvod, zadovoljstvo svih učesnika u lancu „Od njive do trpeze“.

Projekat:

EcoStack: Develop and support ecologically, economically and socially sustainable crop production via stacking and protection of functional biodiversity H2020-SFS-2017-2-ID 773554-2

(10. septembar 2018 – 09. septembar 2023)

Koordinator projekta: Dr Francesco Pennacchio (Univerzitet u Napulju, Italija)

 

https://www.ecostack-h2020.eu/

 

Kratak opis projekta:

 

Projekat EcoStack će evropskim farmerima obezbediti znanje i rešenja potrebna za maksimizaciju ekosistemskih usluga za proizvodnju useva uz minimiziranje štetnih uticaja poljoprivrede na životnu sredinu i obezbeđivanje profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje. Ovi ciljevi će biti postignuti kombinovanjem ekosistemskih usluga kako bi se pojačale efektivne sinergističke interakcije pružalaca ekosistemskih usluga. Prethodni pokušaji na ovom planu bili su neefektivni usled nedovoljnog poznavanja razmene prirodnih neprijatelja štetočna i oprašivača između različitih tipova useva i okolnih prirodnih i poluprirodnih staništa, kao i zbog nevoljnosti poljoprivrednih proizvođača da uspostavljaju refugijalna staništa za ove funkcionalno važne organizme. Projekat EcoStack je fokusiran na upravljanje korisnim organizmima unutar polja, umesto manipulacijom okolnih staništa, procenjenjujući doprinos funkcionalnog biodiverziteta na različitim nivoima (unutar i između vrsta, polja, predela). Fokus istraživanja je na uljanoj repici, pšenici, krompiru, paradajzu, voćnjacima (masline, voćke) i vinogradima, kao i na livadama/pašnjacima.

Učešće Semenarske Asocijacije je bilo u vidu Actor group.

Rukovodilac tima i projektnog zadatka u Srbiji: Dr Željko Tomanović, redovni profesor (Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet)

Projekat:

Projekat za dodelu subvencija za programske aktivnosti udruženja iz oblasti poljoprivrede na teritoriji grada Novog Sada za 2021. godinu, koji je podržan od strane Gradske Uprave za privredu

Projekat:

Program stručne prakse za mladi kadar poljoprivrede Novog Sada, koji je finansiran od strane Gradske Uprave za sport i omladinu

- Regionalna saradnja

Saradnju u regionu i održavanje, sada već tradicionalnih, semenarskih dana regiona, upravo je započela Semenarska Asocijacija Srbije u cilju poboljšanja funkcionisanja semenarskog sektora regiona, ujednačavanja regulative i olakšavanja prometa semena. Prvi Semenarski dani regiona održani su u Novom Sadu 2013. godine sa preko 100 učesnika. Od tada, Semenarski dani regiona se kontinuirano održavaju svake godine, a u organizaciji ovog značajnog skupa, do sada, smenjivale su se Srbija, Hrvatska i Slovenija. Ovakav vid okupljanja doprinesi kreiranju novih pristupa, rešenja i tehnika u oblasti semenarstva, a isto tako se u direktnoj komunikaciji između proizvođača, dorađivača i distributera kreiraju i nove poslovne ideje. Za okruglim stolom sede predstavnici ministarstava i semenarskih asocijacija regiona i dogovaraju se o izazovima, kao i o rešenjima za boljitak regiona Uz značajnu podršku Semenarske Asocijacije Srbije, od 2019. godine se uključila i Bosna i Hercegovina, te su sada već 7. Semenarski dani regiona održani u Sarajevu, gde je veliku pažnju učesnika izazvala panel diskusija „Značaj udruživanja“, u organizaciji SAS koja ulaže velike napore da pomogne osnivanju Semenarske Asocijacije u Bosni i Hercegovini. Može se reći da je ova inicijativa za regionalnim okupljanjem jedan od najvećih uspeha Semenarske asocijacije Srbije.

- Partnerstvo

U cilju što kvalitetnijeg nastupa, Asocijacija je inicirala osnivanje Grupacije za semenarstvo u okviru PKS, sa kojom ima veoma široku saradnju po svim pitanjima semenarskog sektora, posebno regulative i pristupa Srbije EU. Pored saradnje sa PKS, treba istaći i značajnu saradnju sa ostalim društvima i institucijama (Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Institut za prehrambene tehnologije Novi Sad, Udruženje Žita Srbije, Zadružni Savez Vojvodine, SECPA). Asocijacija ima potpisan Memorandum o saradnji sa Upravom za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

(Privredna Komoru Srbije,   Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, SECPA,  Uprava za zaštitu bilja)

U cilju što boljeg povezivanja načih članova vezano za međunarodnu saradnju Asocijacija organizuje stručne ekskurzije sa ciljem posete semenskim kompanijama, proizvođačima i doradnim centrima na teritoriji Evropskog kontinenta.

Arhiva Semenarski dani regiona

Na jednom mestu pogledajte kompletnu arhivu semenarskih dana.

Imate pitanje?

Pozovite nas za svaku nedoumicu koju imate ili kako bi smo ostvarili poslovnu saradnju.