Semenarska Asocijacija

Saradnja

Saradnja

Važno nam je mišljenje i stav ostalih učesnika u poljoprivredi, kako bi i naši stavovi bili utemeljeni na osnovama održivosti i doprinosa i koristi za sve učesnike, a posebno poljoprivredne proizvođače. 

Ovakvim radom i pristupom, Asocijacija daje veliki doprinos povezivanju elemenata nacionalnog semenarskog sistema, a to su oplemenjivači, proizvođači i distributeri semena, odnosno, na zajedničkom zadatku je i nauka i struka, a korisnici su farmeri i cela država Srbija.

- Projekti:

- Regionalna saradnja

Saradnju u regionu i održavanje, sada već tradicionalnih, semenarskih dana regiona, upravo je započela Semenarska Asocijacija Srbije u cilju poboljšanja funkcionisanja semenarskog sektora regiona, ujednačavanja regulative i olakšavanja prometa semena. Prvi Semenarski dani regiona održani su u Novom Sadu 2013. godine sa preko 100 učesnika. Od tada, Semenarski dani regiona se kontinuirano održavaju svake godine, a u organizaciji ovog značajnog skupa, do sada, smenjivale su se Srbija, Hrvatska i Slovenija. Ovakav vid okupljanja doprinesi kreiranju novih pristupa, rešenja i tehnika u oblasti semenarstva, a isto tako se u direktnoj komunikaciji između proizvođača, dorađivača i distributera kreiraju i nove poslovne ideje. Za okruglim stolom sede predstavnici ministarstava i semenarskih asocijacija regiona i dogovaraju se o izazovima, kao i o rešenjima za boljitak regiona Uz značajnu podršku Semenarske Asocijacije Srbije, od 2019. godine se uključila i Bosna i Hercegovina, te su sada već 7. Semenarski dani regiona održani u Sarajevu, gde je veliku pažnju učesnika izazvala panel diskusija „Značaj udruživanja“, u organizaciji SAS koja ulaže velike napore da pomogne osnivanju Semenarske Asocijacije u Bosni i Hercegovini. Može se reći da je ova inicijativa za regionalnim okupljanjem jedan od najvećih uspeha Semenarske asocijacije Srbije.

- Partnerstvo

U cilju što kvalitetnijeg nastupa, Asocijacija je inicirala osnivanje Grupacije za semenarstvo u okviru PKS, sa kojom ima veoma široku saradnju po svim pitanjima semenarskog sektora, posebno regulative i pristupa Srbije EU. Pored saradnje sa PKS, treba istaći i značajnu saradnju sa ostalim društvima i institucijama (Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, Društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, Institut za prehrambene tehnologije Novi Sad, Udruženje Žita Srbije, Zadružni Savez Vojvodine, SECPA). Asocijacija ima potpisan Memorandum o saradnji sa Upravom za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

(Privredna Komoru Srbije,   Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku, SECPA,  Uprava za zaštitu bilja)

U cilju što boljeg povezivanja načih članova vezano za međunarodnu saradnju Asocijacija organizuje stručne ekskurzije sa ciljem posete semenskim kompanijama, proizvođačima i doradnim centrima na teritoriji Evropskog kontinenta.

Arhiva Semenarski dani regiona

Na jednom mestu pogledajte kompletnu arhivu semenarskih dana.

Imate pitanje?

Pozovite nas za svaku nedoumicu koju imate ili kako bi smo ostvarili poslovnu saradnju.

Imate pitanje?

Pozovite nas za svaku nedoumicu koju imate ili kako bi smo ostvarili poslovnu saradnju.