Semenarska Asocijacija

Publikacije

Publikacije

Semenarska Asocijacija Srbije izdaje letke, brošure, monografije, vršeći na taj
način edukaciju ali i lobiranje za najvažnija pitanja u semenarskom sektoru, a isto
tako predstavljajući značaj semenarstva, gde smo – kuda dalje, kao i rešenja i
aktivnosti za poboljšanje semenarskog sektora Srbije

Tagovi :

Podeli :

Imate pitanja?

Pozovite nas za svaku nedoumicu koju imate ili kako bi smo ostvarili poslovnu saradnju.

Imate pitanje??

Pozovite nas za svaku nedoumicu koju imate ili kako bi smo ostvarili poslovnu saradnju.