Semenarska Asocijacija

Publikacije

Publikacije

Semenarska Asocijacija Srbije izdaje letke, brošure, monografije, vršeći na taj
način edukaciju ali i lobiranje za najvažnija pitanja u semenarskom sektoru, a isto
tako predstavljajući značaj semenarstva, gde smo – kuda dalje, kao i rešenja i
aktivnosti za poboljšanje semenarskog sektora Srbije

Tagovi :

Podeli :

Imate pitanje??

Pozovite nas za svaku nedoumicu koju imate ili kako bi smo ostvarili poslovnu saradnju.