Semenarska Asocijacija

Glavni ciljevi

Unapređenjem koncepta svoga rada Asocijacija doprinosi uspešnijem ostvarenju svojih ciljeva

Semenarski sektor

Dobro organizovan, konkurentan i inovativan semenarski sektor Republike Srbije

Sertifikovano seme

Institucionalno organizovanje sistema certifikacije – poboljšanje i uspostavljanje sistema sličnog onom u drugim zemljama

Lobiranje

Lobiranje vezano za seme, usklađeno sa zakonodavstvom EU

Promocija

Promovisanje upotrebe sertifikovanog semena i edukacija poljoprivrednih proizvođača

Osnaživanje

Vraćanje liderske pozicije u regionu u vezi sa semenskom proizvodnjom, koju je naš semenarski sektor ranije zauzimao

Regionalna saradnja

Povezivanje domaćeg i inostranog semenarskog sektora, posebno u regionu, uključujući Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu