Semenarska Asocijacija

Ključne teme

Ključne teme

Predstavljajući značaj semenarskog sektora kroz ključne teme, Semenarska Asocijacija Srbije ukazuje “gde smo” i “kuda dalje”, dajući rešenja za poboljšanje semenarskog sektora Srbije.

Semenarski sektor Republike Srbije

SAS poziva na akciju, sa jednim ciljem: Da Republika Srbija postane jedna od veoma stabilnih i konkurentnih država u regionu, sa značajnim prosperitetom u oblasti poljoprivrede, odnosno semenarstva i usklađenom politikom i zakonskom regulativom sa EU, te da postane mnogo jači partner u međunarodnom prometu semena.

Oplemenjivanje, inovacije, upotreba sertifikovanog semena

Zalažemo se za nauku – istraživači i oplemenjivači predstavljaju svoje inovacije, njihove prednosti i koristi za poljoprivredne proizvođače i za čitav sektor poljoprivrede. Asocijacija organizuje radionice i seminare za sve zainteresovane strane u cilju podizanja svesti o važnosti oplemenjivačkih inovacija za efikasnost u poljoprivredi. Ključna tema je značaj upotrebe sertifikovanog semena i ulaganja u istraživanje.

Razvoj i jačanje međunarodne saradnje

Asocijacija predstavlja semenarski sektor Republike Srbije ali isto tako, prenosi informacije i sva aktuelna dešavanja u semenarskoj industriji EU i na međunarodnom nivou. Ovo je veoma značajno za domaći semenarski sektor, kao i za delatnost članica Asocijacije. Razvoj i jačanje međunarodne saradnje, Asocijacija ostvaruje u dva pravca:

 

Euroseeds/ISF – Učešće u aktivnostima radnih grupa i sekcija, kao i učešće na Godišnjem kongresu ovih Asocijacija

Report Euroseeds Board_SAS

 

NSA – Saradnja sa nacionalnim asocijacijama iz država koje predstavljaju interesne regione za članove Asocijacije, poslovno povezivanje sa kompanijama iz interesnih regiona, uz informaciju o sigurnosti partnerstva sa istim.

Tagovi :

Podeli :

Imate pitanje?

Pozovite nas za svaku nedoumicu koju imate ili kako bi smo ostvarili poslovnu saradnju.