Semenarska Asocijacija

Ko smo mi?

Ko smo to mi?

Semenarska Asocijacija Srbije

Početak rada Semenarske Asocijacije Srbije (SAS) označava početak
organizovanog semenarskog sektora Republie Srbije.Godine 2001. započela
je inicijativa o potrebi uređenja i dobrog organizovanja semenarskog sektora u Srbiji:
proizvodnje semena, regulative koja prati ovu proizvodnju, kao i edukacije svih
učesnika u semenarskom lancu.Osnovna ideja je bila da se zadrži i unapredi
konkurentnost našeg semena na domaćem i međunarodnom prometu, kao i da se
obezbedi profitabilnost i atraktivnost semenske proizvodnje. SAS je prihvaćena
kao punopravna članica Svetske Semenarske Federacije (International Seed
Federation - ISF) tokom 2002. godine i Evropske Semenarske Asocijacije
(European Seed Association - ESA) tokom 2006. godine, a predsedavala je
Istočno-Evropskom Semenarskom Mrežom (Eastern European Seed Network
- EESNET) do njenog spajanja sa ESA. Danas Asocijacija aktivno okuplja sve
učesnike u dobro organizovanoj semenarskoj industriji Srbije i zastupa opšte
interese svojih članova.

 

Gender-Equality-Plan-SAS.pdf

Stojimo Vam na raspolaganju Kontaktirajte nas

Svi članovi naše asocijacije su predani svom poslu i stvaranju novih partnerstava.