Semenarska Asocijacija

O Nama

Ko smo to mi?

Semenarska Asocijacija Srbije

Početak rada Semenarske Asocijacije Srbije (SAS) označava početak
organizovanog semenarskog sektora Republie Srbije.Godine 2001. započela
je inicijativa o potrebi uređenja i dobrog organizovanja semenarskog sektora u Srbiji:
proizvodnje semena, regulative koja prati ovu proizvodnju, kao i edukacije svih
učesnika u semenarskom lancu.Osnovna ideja je bila da se zadrži i unapredi
konkurentnost našeg semena na domaćem i međunarodnom prometu, kao i da se
obezbedi profitabilnost i atraktivnost semenske proizvodnje. SAS je prihvaćena
kao punopravna članica Svetske Semenarske Federacije (International Seed
Federation - ISF) tokom 2002. godine i Evropske Semenarske Asocijacije
(European Seed Association - ESA) tokom 2006. godine, a predsedavala je
Istočno-Evropskom Semenarskom Mrežom (Eastern European Seed Network
- EESNET) do njenog spajanja sa ESA. Danas Asocijacija aktivno okuplja sve
učesnike u dobro organizovanoj semenarskoj industriji Srbije i zastupa opšte
interese svojih članova.

Upoznajte naš tim

prof. dr Svetlana Balešević Tubić

Generalni sekretar

dipl.ing Sandra Bogdanović

Predsednik ( bolja slika potebna )

Upravni odbor

Potrebne slike koje vidite da su stock fotografije

Luka Popović, član

Delta Agrar doo, Beograd

Goran Todorović, član

Institut za kukuruz, Zemun Polje

Danka Dujović, član

Al Dahra Srbija doo, Padinska Skela

Vuk Đorđević, član

Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

Miloš Marić, član

Poljoprivredna Stanica, Novi Sad

Miroslav Sidor, član

Limagrain doo, Novi Sad

Dragan Dragan, član

Ovde naziv institucije

Miloš Marić, član

Poljoprivredna Stanica, Novi Sad

Miroslav Sidor, član

Limagrain doo, Novi Sad

SAS

Članovi

Asocijacija okuplja sve učesnike u semenarskom sektoru: institute koji se bave
kreiranjem sorti i hibrida, semenske kompanije (kako domaće tako i strane),
dorađivače i prometnike semena, laboratorije za ispitivanje semena, kao i
Poljoprivredne Stručne Službe. Asocijacija zastupa zajednički interes svih svojih
članova – dobro organizovan semenarski sektor u R. Srbiji.

 1. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 2. Institut za kukuruz Zemun Polje, Zemun Polje
 3. Chemical Agrosava, Šimanovci
 4. Agrimax doo, Vrbas
 5. Superior doo, Velika Plana
 6. Delta Agrar doo, Beograd
 7. KWS Srbija doo, Bečej
 8. Semenarnacoop doo, Petrovaradin
 9. RWA Srbija doo, Beograd

 10. Herba doo, Beograd
 11. Al Dahra Srbija doo, Beograd
 12. Best Seed Producer doo, Feketić
 13. Agroseme doo, Kikinda

14. Agri Business Partner doo, Sombor

15. Feed & Seed Tehnologies, Beograd

16. Poljoprivredna stanica „Novi Sad“ doo, Novi Sad

17. PSS Institut Tamiš doo, Pančevo

18. Axereal Serbia doo, Novi Sad

19. Sladara Soufflet  doo, Bačka Palanka

20. Agroglobe doo za trgovinu na veliko, Novi Sad

21. Savacoop doo, Novi Sad

22. Limagrain doo, Novi Sad

23. Nuseed Serbia doo, Novi Sad

24. Morpho doo, Novi Beograd

25. Galenika-Fitofarmacija a.d, Beograd

26. Bayer doo, Beograd

27. Syngenta Agro doo, Novi Beograd

Stojimo Vam na raspolaganju Kontaktirajte nas

Svi članovi naše asocijacije su predani svom poslu i stvaranju novih partnerstava.